);

4. Eerste Verbintenis

Op de periode van het noviciaat volgt een eerste verbintenis aan de gemeenschap door het afleggen van de tijdelijke geloften. In de handen van de abt leg je de geloften af van gehoorzaamheid, armoede en gewijd celibaat.

2009_03_professie_anselm_LR (13)
2009_03_professie_anselm_LR (21)