);

20. De dood van Norbertus

De gezondheid van Norbertus was ondertussen zwak geworden.

Op Witte Donderdag (de Feest van de instelling van de Eucharistie), werd Norbertus ziek in Maagdenburg.

Zijn ziekte duurde voort op Goede Vrijdag (de kruisdood van Jezus) en Stille Zaterdag, maar op Pasen zelf wilde hij ondanks alles opstaan om de Verrijzenis van zijn Heer, Jezus Christus, te kunnen vieren.

Nadien had hij nog een ziekbed van zeven weken. Hij onderging alles met een diep geloof en doorstond blijmoedig zijn kwalen. Op een woensdag in het octaaf van Pinksteren ontsliep Norbertus in Heer, op 6 juni 1134.

vita_norb (39)

vita_norb (37)

vita_norb (38)