);

2. Aanvaarding

Heb je een besluit genomen en wil je het wagen om als Godgewijde door het leven te gaan, als lid van onze abdijgemeenschap, dan volgt van jouwentwege je formele kandidatuurstelling.

In deze fase is er een intensiever contact met de novicemeester die ook enkele gesprekken zal voeren met mensen uit je omgeving.

Vervolgens wordt je kandidaatstelling op de raad van de abt besproken en – na positieve deliberatie – aanvaard. Door deze aanvaarding ben je postulant geworden en kan je inwonen in de gemeenschap en zo van naderbij het godsgewijde leven verder verkennen. De duur van deze periode varieert van enkele weken tot enkele maanden, al naargelang de omstandigheden, de tijd van het jaar enz.