);

18. Maagdenburg

Norbertus had inmiddels geleerd om blijmoedig Gods wil te aanvaarden en op 18 juli kwam hij aan in Maagdenburg in 1126.

Hij was als boeteprediker zo eenvoudig gekleed dat het volk, dat massaal was uitgetrokken om hun nieuwe aartsbisschop te begroeten, hem aanzag voor een zwerver of een arme bedelaar. Hij werd in de eerste instantie niet eens binnengelaten door de stadspoort!

vita_norb (33)

Op 25 juli werd hij echter al tot aartsbisschop gewijd van Maagdenburg. Norbertus begon meteen vol ijver zijn aartsbisdom en de priesters te hervormen, maar de corrupte edellieden en priesters kwamen in opstand, net zoals eertijds in de kapittels van Xanten en Laon. Hij werd zelfs de stad uit gedreven, maar gelukkig kregen ze snel spijt, waardoor Norbertus spoedig terug kon keren.

Ondanks drie mislukte aanslagen op zijn leven, begonnen ze langzaam zijn hervorming van de vele misstanden te aanvaarden en zo konden de stad en het aartsbisdom weer tot grote bloei komen. Het werd zelfs mogelijk om een stichting van zijn eigen orde te vestigen in de stad.

vita_norb (34)