);

17. Groeiende faam

De Reguliere Kanunniken van Prémontré groeiden zo snel als orde dat ze in 1126 al officiële goedkeuring en erkenning vroegen en verkregen van Paus Honorius II, de opvolger van Calixtus II. Op de terugweg genas Norbertus een blinde vrouw in Würzburg en wist nog net op tijd te ontsnappen, voordat de burgers van Würzburg hem tot bisschop zouden kiezen.

Ondertussen was de faam van Norbertus enorm gegroeid en zodoende werd hij door Keizer Lotharius uitgenodigd om in de kathedraal van Speyer te komen preken.

vita_norb (31)
Stichting van de abdij van Tongerlo in 1130

Er waren afgevaardigden van vele grote steden uit de Duitse landen, waaronder ook Maagdenburg. Nu hadden ze al twee jaar geen geschikte aartsbisschop kunnen vinden voor hun stad en na het horen van Norbertus waren ze helemaal verkocht.

Norbertus wilde er eerst niets van weten, want hij had immers zijn verantwoordelijkheden in Prémontré en hij had ook het bisdom Kamerijk in het verleden al afgewezen, maar onder druk van de pauselijke legaat en Keizer Lotharius moest hij uiteindelijk wel toegeven.

vita_norb (30)