);

19. Tussen paus en keizer

In Prémontré werd Hugo de eerste abt van de orde. Onder zijn bestuur kwam ook Norbertus’ orde tot een grote en bijna ongekende bloei. Over heel Europa werden honderden huizen en abdijen gesticht.

Ondertussen had Norbertus partij gekozen tegen de tegen-paus Anacletus II en hij begon zich vurig in te zetten voor de echte paus, Innocentius II.

In die tijd werd hij ook Kanselier van het Heilig Roomse Rijk en raadsheer van keizer Lotharius. Zodoende trok de keizer met Norbertus naar Rome en zo werd het mogelijk om de rechtmatige Paus te installeren.

Tot ieders verbazing keerde Norbertus zich echter tegen de keizer toen deze als tegenprestatie voor zijn hulp privileges wilde hebben van de paus om mensen in kerkelijke functies te benoemen (de zogenaamde investituurproblemen). Dankzij Norbertus kwam de paus terug op zijn eerdere toegevingen. Ook als hoge bestuurder bleef Norbertus eerlijk, oprecht en trouw aan zijn geweten.

vita_norb (36)

vita_norb (35)
de abdij van Prémontré zoals ze er later zou gaan uitzien