);

13. Laon

Uiteindelijk werd Norbertus overgehaald door de Paus en de Bisschop om overste te worden van de decadente en wereldse kanunnikencollege van Laon.

Het werd jammer genoeg een herhaling van wat in Xanten was voorgevallen, want ook deze kanunniken waren geenszins van plan om een beter en oprechter kloosterleven te gaan leiden.

Het koste bisschop Bartholomeüs veel moeite om het ontslag van Norbertus te aanvaarden, maar hij kon hem wel overtuigen om een nieuwe gemeenschap te stichten in zijn bisdom. Nu had Norbertus eindelijk de kans om een gemeenschap te vormen dat zou beantwoorden aan zijn vernieuwende idealen.

vita_norb (44)
de stad Laon

vita_norb (45)
de kathedraal van Laon