);

*/* – 9de zondag door het jaar (C)

1ste lezing: 1 Koningen 8,41-43
Als een vreemdeling komt, luister naar hem.
2de lezing:Galaten 1,1-2,6-10
Als ik de gunst van mensen zocht, zou ik geen dienaar van Christus zijn.
Evangelie:Lucas 7,1-10
Zelfs in Israël heb Ik zo’n groot geloof niet gevonden.
  • – Gregoriaans kyriale.
  • – Eucharistie om 10.30 u.
  • – Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander