);

Feestdag

De feestdag van de H. Siardus wordt gevierd in de abdijkerk op 14 november. Die dag is er een plechtige hoogmis om 11.30 u tenzij dit feest op een zondag valt, dan is de eucharistie om 10.30 u.

Sinds 2023 wordt er geen afzonderlijke bedevaartdag meer georganiseerd.