);

Zijn er nog roepingen?

ja, er zijn nog nieuwe roepingen. Elke christen wordt geroepen om Gods liefde te beantwoorden en aan anderen door te geven. Er zijn
enorm veel leken werkzaam in de Kerk, zomaar omdat zij geloven in Jezus.

Het is waar: roepingen tot het priesterschap of het kloosterleven zijn op dit moment veel minder dan vroeger,maar ze zijn er! Het is dan ook geen vanzelfsprekende keuze. Dat is het nooit geweest, trouwens.

De jongeren die nu voor het religieuze leven kiezen hebben meestal een lange weg afgelegd. Een weg van zoeken en vechten en … hun keuze is echt doorleefd. Je wordt serieus bevraagd in die keuze door de mensen die je kent. Kortom: wat we aan aantal inboeten, winnen we aan overtuiging.

God geeft iedereen een roeping. Zo roept hij nog velen als priester of kloosterling(e). Maar er zijn er weinig die deze roepstem willen of kunnen horen. Er zijn zoveel alternatieven die meer aanlokkend lijken. Wie wil er nog leven voor God of voor de medemens? De media hangen een vertekend beeld op van het leven in de Kerk en in een kloostergemeenschap en ze laten ook geen gelegenheid liggen om het christelijke geloof belachelijk te maken. Iemand die er aan denkt kloosterling te worden wordt meteen voor gek verklaard door familie en vrienden. Er zijn zelfs ouders die hun zoon of dochter ronduit verbieden stappen in die richting te zetten en daar zelfs een breuk voor over hebben. Zie je, zo zijn er veel omstandigheden die Gods roepstem op de achtergrond verdringen. Je roeping volgen is meer dan ooit tegen de stroom ingaan!