);

Wat spoken jullie tijdens de dag zoal uit?

Onze dagorde heb je hierboven al kunnen bekijken. Dat geeft je al een idee van hoe onze dag gevuld is.

Je merkt al meteen d at heel wat tijd gaat uit naar ons gemeenschappelijk en persoonlijk gebed. We komen 4 maal per dag samen voor een gebedsdienst: morgengebed, eucharistie, avondgebed, dagsluiting. Op zondag komt daar nog ene middaggebed bij. Naast het gemeenschappelijk gebed geven wij ook tijd aan het persoonlijk gebed, onze persoonlijke “babbel” met God.

De tijd buiten het gebed besteedt ieder aan zijn specifieke taak of bezigheid. Dat kan buiten of binnen de abdij zijn. Zo zijn enkele medebroeders die een pastorale opdracht vervullen buitenshuis. Anderen hebben hun werk in de abdij. De één studeert veel, de ander zorgt voor de keuken, weer een ander werkt in de tuin of sleutelt aan onze wagens. We hebben hier een ontmoetingshuis waar ezinningen doorgaan, er moeten gasten opgevangen en begeleid worden in het gastenkwartier. De zang voor onze gebedsdiensten moet voorbereid worden. Er zijn ook medebroeders die de leiding hebben over de gemeenschap (abt, prior en supprior) en die daar hun handen mee vol hebben. Onze zieken en bejaarden moeten verzorgd en bijgestaan worden. Onze econoom zorgt voor de financies. En zo zouden we nog een tijdje kunnen doorgaan….

Naast het gebed en onze taak besteden we ook nog aandacht aan elkaar. Dat gebeurt door samen te eten, door samen ontspanning te nemen …

En ja hoor, we hebben ook vrije tijd voor onszelf: om wat te lezen, te fietsen of wandelen ….