);

Permanente tentoonstelling

Vele gebouwen die u op uw rondwandeling in de abdij hebt kunnen bewonderen behoren tot de leefruimten van de abdijgemeenschap en zijn bijgevolg niet voor het grote publiek toegankelijk. Mede daarom werd in de tiendschuur, midden op het binnenplein van de abdij, een permanente tentoonstelling ingericht. Bezoekers (individueel of in groep) kunnen zich hier een idee vormen van het leven en werken van de abdijgemeenschap en kennis maken met de spiritualiteit van de Orde van Prémontré (Norbertijnen). Woord en beeld tonen hoe de abdij van Tongerlo haar zending in Kerk en wereld in het verleden vervulde en vandaag nog vorm geeft.

Openingstijden: dagelijks vrij toegankelijk van 08.00 tot 17.30 u.

abdij-2015-727b-lr