);

Eucharistische Aanbidding

Maandelijks biedt de abdij gelegenheid tot Eucharistische Aanbidding. Iedereen is voor dit gebedsuur van harte welkom.

De Aanbidding gaat elke maand door op een zondagnamiddag in de abdijkerk, van 14.30 tot 15.30 u.

Tijdens de uitstelling van het Allerheiligste is er gelegenheid tot stil persoonlijk gebed en zijn er tevens momenten van zang en gezamenlijk gebed.

De Aanbidding sluit af met de zegening met het Allerheiligste.

De data voor 2023 zijn:  8 januari, 12 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei, 25 juni, 23 juli, 20 augustus, 17 september, 15 oktober, 12 november, 17 december

De data voor 2024 zijn: 7 januari, 11 februari, 10 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 18 augustus, 15 september, 20 oktober, 17 november, 15 december