);

Een eeuwenoud verlangen.

Hoe kan ik gelukkig worden? Waar kan ik het geluk vinden? …. Hebben we onszelf deze vraag al niet ooit eens gesteld? Vroeg of laat, soms of vaker, hier of elders, wordt elke mens wel eens deze problematiek geconfronteerd, want zij houdt verband met de zin van het leven zelf. De heilige Augustinus kwam in de vierde eeuw al tot de conclusie dat de mens een echte gelukszoeker is. zo schrijft hij in zijn Belijdenissen:

“Is het gelukkige leven niet juist dát leven dat door allen wordt gewild en dat volstrekt door niemand niet wordt gewild?” Hij vond het zelfs de filosofische vraag bij uitstek. “De mens filosofeert nu eenmaal om geen andere reden dan om gelukkig te zijn en juist het eindpunt van het goede is datgene wat hem gelukkig maakt. Er bestaat dus geen andere reden om te filosoferen dan het eindpunt van het goede”.

eeuwig¨leven (107) LR