);

Het historisch archief

Het historisch archief van de abdij van Tongerlo beslaat heel de periode van het Ancien Régime, vanaf haar stichting in 1130/33 tot aan de tijdelijke opheffing van de abdij door het Franse bewind op 6 december 1796. Na de Belgische onafhankelijkheid werd de abdij heropgericht eerst in een voorlopige behuizing in het kasteel Bossenstein te Broechem op 2 mei 1838, daarna sedert 1 juli 1840 in de oude abdijgebouwen te Tongerlo.

Dit historisch archief berust in de abdij zelf en is via ter plaatse aanwezige inventarissen gemakkelijk toegankelijk.

De oude indeling in vijf secties is behouden :

 • I.  De oorkondenverzameling (nummers 1 – 4797)
 • II.  De registers (nummers 1- 967)
  Deze sectie is volledig digitaal raadpleegbaar op de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (www.bhic.nl)  Volg de volgende stappen:
  1. Ga naar de blauwe kolom “Onderzoek het zelf”: Klik op “Archieven en boeken”

  2. Boven aan de pagina geeft u in bij “Zoektermen” : ‘Tongerlo’
  3. U vindt vanboven in de tabel: “Abdij van Tongerlo, registers”, klik hier op
  4. Ga dan naar het pijltje Inventaris
 • III.  De figuratieve kaarten
 • IV.  De bundels losse stukken ( nummers 1 – 379)
 • V.  De handgeschreven codices (nummers 1 – 472)

In het abdijarchief worden ook een aantal archivalia bewaard van afgeschafte premonstratenzerkloosters : de Sint-Michielsabdij van Antwerpen, het norbertinessenklooster Besloten Hof te Herentals, het norbertinessenklooster Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen te Veerle en het Sint-Norbertuscollege te Rome.

Wl19%20ManuscriptAfb. 1: Premonstratenzer graduaal op perkament (zestiende eeuw) vermoedelijk afkomstig uit het norbertinessenklooster ‘Besloten Hof’ te Herentals. In abdijarchief Tongerlo sectie V, nr.328, (Inventaris Corthouts, nr.45.)