);

1999

Op 3 juni van dit jaar wordt de abdijkerk, na een restauratieperiode van bijna 5 jaar, weer plechtig in gebruik genomen. De restauratie omvatte zowel de buitenzijde van de kerk, daken, glasramen en toren als de binnenkant. De restauratie beoogde zoveel als mogelijk het herstel van de oorspronkelijke neo-gotische toestand.

KERK Gewelf