);

1789/90

Onder het abbatiaat van Godfried Hermans (1780-1799) werd de abdij meegesleurd in het avontuur der Brabantse Omwenteling dat zich keerde tegen het Oostenrijkse bewind. Op kosten van de abdij werden zelfs onder de landelijke bevolking troepen geronseld om twee Kempense regimenten te bewapenen voor de strijd tegen Oostenrijk. Het avontuur liep slecht af: de Oostenrijkse machthebbers keerden terug en plaatsten de abdij onder sekwester. De opstand eiste zo haar zware tol op, zowel op het vlak van de kloosterdiscipline als op materieel gebied.

AAT Portret Hermans
Abt Godfried Hermans (1780-1799). (Ets door B. de Quertenmont)

 

AAT Spotprent Hermans
Spotprent van Abt Hermans, als Kempens Jager tijdens de Brabantse Omwenteling