);

1644-1661

In dit jaar neemt Augustinus Wichmans, voormalig pastoor van Mierlo en Tilburg, de abtsstaf over en zijn abbatiaat wordt gekenmerkt door veel aandacht voor de mariale vroomheid van zijn kloosterlingen en door de zorg voor het parochiepastoraat.

Portret Wichmans
Abt Augustinus Wichmans (1644-1661) (Ets van W. Hollar)