);

12/6 – H. Drie-eenheid (Hoogfeest) (C)

1ste lezing: Spreuken 8,22-31
De wijsheid was gevormd lang voor het begin der aarde.

2de lezing: Romeinen 5,1-5
Tot God door Christus in de liefde van de Geest.

Evangelie: Johannes 16,12-15
Al wat de Vader heeft is het Mijne. De Geest zal u verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren