);

5/6 – Pinksteren (Hoogfeest) (C)

1ste lezing: Handelingen 2,1-11
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken.

2de lezing: 1 Korintiërs 12,3b-7.12-13
In één en dezelfde Geest zijn wij door de doop één enkel lichaam geworden.

Evangelie: Johannes 20,19-23
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u: ontvangt de heilige Geest.

  • Gregoriaanse gezangen.
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper