);

Eerste Zondag in de Veertigdagentijd (C-cyclus)

1ste lezing: Deuteronomium 26,4-10
Geloofsbelijdenis van het uitverkoren volk.
2de lezing:Romeinen 10,8-13
De geloofsbelijdenis van wie in Christus gelooft.
Evangelie:Lucas 4,1-13
Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd en werd op de proef gesteld.
  • – Gregoriaans kyriale
  • – Eucharistie om 10.30 u