);

Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo

Sinds 1130 een Godgewijde gemeenschap van reguliere kanunniken van Prémontré

Op verzoek van heer Giselbert, een vermogend landheer, kwamen omstreeks 1130 enkele norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo vestigen.

Deze jonge kloosterstichting ontstond in het kader van de kerkelijke vernieuwingsbeweging rond Norbert van Gennep, die in Prémontré (F) rond 1121 met een gemeenschap van reguliere kanunniken was begonnen.

Om haar werkzaam bestaan te verzekeren werden woeste gronden in cultuur gebracht. Voorspoed en rampspoed wisselden elkaar af. Er kwamen tijden van groei en expansie op ‘alle’ terreinen van de toenmalige samenleving. Opvallende krachtlijnen waren de diensten van pastoraal in veertig kerken en de diensten van gebed met een vaste kern van koorheren. Naast een actieve armenzorg ontplooide zich een uitgebreid mecenaat op vele fronten van kunst, cultuur en wetenschap.

Op 6 december 1796 moest de gemeenschap van Tongerlo noodgedwongen in ballingschap gaan. Ten gevolge van de Franse Revolutie werd de abdij opgeheven en haar bezit verkocht. Deze uittocht dwong Tongerlo klein te leren leven in jaren van beproeving.

Erg gehavend, met slechts zes overlevenden van de honderdzesentwintig, kon Tongerlo in 1837-1840 het gemeenschappelijk leven hernemen in het kasteel van Broechem. Moedig zocht men met oude waarden naar nieuwe wegen.

Op 1 juli 1840 kwam een kleine groep terug naar Tongerlo. Er volgden jaren van snelle groei en vitaliteit. Later deze eeuw ontvouwde zich een intense missionaire activiteit, eerst in Groot-Britannië (1872), vervolgens in Congo (1892) en ook in Chili (1965). In eigen land werd de vitaliteit van de abdijgemeenschap gemarkeerd door Oostpriesterhulp, het Sportapostolaat, het Liturgisch Apostolaat en de aanwezigheid in vele parochies.

Veranderende kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden, die zichtbaar en voelbaar werden sinds Vaticanum II, leren ons nieuw te leven met de vreugde van het Evangelie, in trouw aan het vieren van de liturgie en in vele vormen van gastvrijheid, verkondiging, onthaal en beschikbaarheid.

In 't kort:

Wanneer u aan een van onze diensten wil deelnemen vragen we u de volgende maatregelen in acht te nemen:

BEPERKT AANTAL:

Door de verscherpte coranamaatregelen, die van kracht zijn vanaf 30 oktober, is het aantal deelnemers aan de liturgie beperkt tot 40.

IN DE EUCHARISTIE:

  • Ontsmet bij het binnenkomen uw handen met de beschikbare gel.
  • Neem enkel plaats binnen de vrij gehouden rijen en laat minstens 1 stoel vrij tussen u en uw buur (tenzij u tot dezelfde bubbel behoort).
  • Respecteer de voorgeschreven afstand (1,5 m) wanneer u zich verplaatst (bv. voor de communie of bij het binnen- en buitengaan).
  • Gelieve de H. Communie op de hand te ontvangen.

IN DE GEBEDSDIENSTEN:

  • Ontsmet bij het binnenkomen uw handen met de beschikbare gel.
  • Laat minstens 1 koorstoel vrij tussen u en uw buur (tenzij u tot dezelfde bubbel behoort).
  • Neem zo nodig plaats op de onderste rij.
  • Respecteer de voorgeschreven afstand (1,5 m) wanneer u zich verplaatst.

Van 27 tot en met 29 oktober houdt Slabbinck opendeurdagen in onze boekhandel De Oude Linden.

Omdat Slabbinck u graag de nodige tijd biedt tijdens uw bezoek in de Abdij van Tongerlo voor onze opendeurdagen, biedt Slabbinck u de mogelijkheid om uw afspraak nu reeds te boeken.  
Chris Reynaert (tel. 0476 336608 of chris@slabbinck.be) zal u van harte verwelkomen. We voorzien 45 minuten per bezoek en niet meer dan twee personen. Op deze manier bent u ook verzekerd dat we de strikte Corona maatregelen kunnen respecteren.  
Dank om met Chris een afspraak in te plannen als u graag naar Tongerlo komt.
Tijdens deze ODD dagen bieden we u op al onze artikelen een korting van 10% (met uitzondering van restauraties en de Assisi collectie).

Eucharistische Aanbidding op zondag 8 november, van 14.30 tot 15.30 u

Door de verstrengde corona-maatregelen is het aantal deelnemers beperkt tot 40.

 

Tombola ter promotie en verspreiding van het Compendium. Doe mee en win!

Klik hieronder om een promotievideo te bekijken ivm de tombola en het Compendium:

https://drive.google.com/file/d/1KjFYv3mDUs8uN3MmWjpDlo98TEPdeew9/preview

Dag beste vrienden,
Tijdens de coronacrisis heeft onze gemeenschap in Brazilië een Web-TV op gestart om ‘het Woord van God’ bereikbaar te blijven maken ondanks de quarantaine. Wij zijn getuigen van zovele genaden die vele mensen van ver of kortbij in verschillende landen mogen beleven.

In hetzelfde spoor zijn wij hier in België begonnen met twee initiatieven voor het Paastriduüm en het Pinksternoveen. Ook nu ontvingen wij heel wat positieve reacties. Daarom zouden wij graag dit middel van Evangelisatie blijven gebruiken met een nieuwe aanbod: een dagelijks begeleiding  bij de Lectio Divina  via digitale media.
Concreet betekent het dat er op onze Web-Tv dagelijks een video van 10-15 min zal verschijnen over de Lectio Divina. We starten op zondag 28 juni.

Lectio Divina is een spirituele oefening, waarbij Gods Woord aandachtig en biddend wordt overwogen. Dit initiatief heeft als doel hulp en begeleiding aan te bieden voor uw gebed met het Woord van God en voor de mensen die de ervaring van Lectio Divina beleven vanuit het Evangelisatieproject met het Compendium.

Momenteel loopt er een proefweek waarbij u op eenvoudig verzoek dagelijks de link kan ontvangen van de Nederlandstalige video’s via e-mail of whatsApp.
Vanaf 6 juli kan u de video’s bekijken op ons YouTube-kanaal Web-Tv Sementes do Verbo. Onder Playlists kan je de playlist ‘Lectio Divina in het Nederlands’ aanklikken met daarin alle gepubliceerde video’s in het Nederlands.

Oproep aan fotografen

In zomerse kleuren pracht of in winterse tooi …. onze abdij is steeds weer opnieuw een geliefkoosde plek voor fotografen. Onze gebouwen, de groene omgeving, de pittoreske hoekjes en gezichten … lenen zich bijzonder tot het maken van artistieke foto’s. We nodigen alle fotografen uit om ons hun artistieke prestaties met ons te delen en ze ons toe te sturen via abdij@tongerlo.org

Hartelijk dank bij voorbaat!

Norbertijns leven in Tongerlo

Beeldig Tongerlo