);

Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo

Sinds 1130 een Godgewijde gemeenschap van reguliere kanunniken van Prémontré

Op verzoek van heer Giselbert, een vermogend landheer, kwamen omstreeks 1130 enkele norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo vestigen.

Deze jonge kloosterstichting ontstond in het kader van de kerkelijke vernieuwingsbeweging rond Norbert van Gennep, die in Prémontré (F) rond 1121 met een gemeenschap van reguliere kanunniken was begonnen.

Om haar werkzaam bestaan te verzekeren werden woeste gronden in cultuur gebracht. Voorspoed en rampspoed wisselden elkaar af. Er kwamen tijden van groei en expansie op ‘alle’ terreinen van de toenmalige samenleving. Opvallende krachtlijnen waren de diensten van pastoraal in veertig kerken en de diensten van gebed met een vaste kern van koorheren. Naast een actieve armenzorg ontplooide zich een uitgebreid mecenaat op vele fronten van kunst, cultuur en wetenschap.

Op 6 december 1796 moest de gemeenschap van Tongerlo noodgedwongen in ballingschap gaan. Ten gevolge van de Franse Revolutie werd de abdij opgeheven en haar bezit verkocht. Deze uittocht dwong Tongerlo klein te leren leven in jaren van beproeving.

Erg gehavend, met slechts zes overlevenden van de honderdzesentwintig, kon Tongerlo in 1837-1840 het gemeenschappelijk leven hernemen in het kasteel van Broechem. Moedig zocht men met oude waarden naar nieuwe wegen.

Op 1 juli 1840 kwam een kleine groep terug naar Tongerlo. Er volgden jaren van snelle groei en vitaliteit. Later deze eeuw ontvouwde zich een intense missionaire activiteit, eerst in Groot-Britannië (1872), vervolgens in Congo (1892) en ook in Chili (1965). In eigen land werd de vitaliteit van de abdijgemeenschap gemarkeerd door Oostpriesterhulp, het Sportapostolaat, het Liturgisch Apostolaat en de aanwezigheid in vele parochies.

Veranderende kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden, die zichtbaar en voelbaar werden sinds Vaticanum II, leren ons nieuw te leven met de vreugde van het Evangelie, in trouw aan het vieren van de liturgie en in vele vormen van gastvrijheid, verkondiging, onthaal en beschikbaarheid.

In 't kort:

De eerstvolgende Eucharistische Aanbidding vindt plaats op zondag 21 augustus 2022, van 14.30 tot 15.30 u.

Een blij hart … bevordert de genezing. Het motto van Musica Divina is in 2022 ontleend aan Spreuken 17, 22. Een festivalthema dat weerspiegeld wordt via hemelse en helende muziek in het inspirerend religieus erfgoed van de Kempen. Met een programma dat oost, west, noord en zuid met elkaar verbindt. In ware blijdschap zijn er immers geen grenzen. Een blij hart is een gastvrij hart.

DIE HIMMEL ERZÄHLEN

Ensemble Polyharmonique

“De stilte van de wereld voor Bach” is de ronkende titel van een dichtbundel van Lars Gustafsson. In die stilte klonk op zijn minst de muziek van Heinrich Schütz, de Duitse vroeg-barokke componist die 350 jaar geleden het aardse inruilde voor het eeuwige. Het Ensemble Polyharmonique concentreert zich in het Schützjaar op de zogenaamde Geistliche Madrigale. De compositie Die Himmel erzählen die Ehre Gottes gaf de titel aan hun concertprogramma dat werk van Schütz combineert met dat van tijdsgenoten als Christoph Bernhard en Andreas Hammerschmidt. Fazit: de stilte van de wereld voor Bach is een grandioze stilte.

Programma
o.a. Michael Praetorius, Nun bitten wir der heiligen Geist
Heinrich Schütz, Das ist gewisslich wahr
Johann Vierdanck, Meine Harfe ist zur Klage geworden
Johann Hermann Schein, Nu dancket alle Gott

In de secretariswoning van de abdij, op het binnenplein, zijn twee bureelruimtes te huur (afzonderlijk of gezamenlijk). Een unieke locatie in een rustige omgeving en bovendien vlot toegankelijk.

Gelijkvloers: klik hier

Eerste verdieping: klik hier

Binnen de muren van de abdij ligt een wondermooie Engelse tuin verscholen. Voor het onderhoud van deze tuin kunnen we gerust een aantal vrijwillige handen gebruiken. Er is immers werk genoeg: onderhoud van de paden, verwijderen van dood hout, de strijd tegen onkruid, onderhoud van bloemenborders enz. …

Voorwaarden?

  • je kunnen engageren op geregelde basis
  • zelfstandig kunnen werken
  • een beetje handigheid met tuingereedschap
  • bloemen van onkruid kunnen onderscheiden !

Wil je een handje toesteken en tegelijkertijd genieten van rust en stilte, van natuurpracht, van wat handenarbeid die deugd doet aan lichaam en geest …? Neem dan contact op met kris.de.brabander@tongerlo.org – 014 53 99 06.

In zomerse kleuren pracht of in winterse tooi …. onze abdij is steeds weer opnieuw een geliefkoosde plek voor fotografen. Onze gebouwen, de groene omgeving, de pittoreske hoekjes en gezichten … lenen zich bijzonder tot het maken van artistieke foto’s. We nodigen alle fotografen uit om ons hun artistieke prestaties met ons te delen en ze ons toe te sturen via abdij@tongerlo.org

Hartelijk dank bij voorbaat!

Zaterdag 24 december – Kerstavond

17.30 u: abbatiale vespers – aankondiging van de geboorte van de Heer
20.00 u: gebedswake met lezingendienst
23.00 u: abbatiale nachtmis

Zondag 25 december – Kerstmis

07.00 u: abbatiale lauden
10.30 u: abbatiale eucharistie
12.15 u: middaggebed
17.30 u: abbatiale vespers

Maandag 26 december – H. Familie

07.00 u: lezingendienst en lauden
10.30 u: eucharistie
12.00 u: middaggebed
17.30 u: vespers

Zaterdag 31 december – H. Moeder Gods

17.30 u: priorale vespers
19.00 u: dankzegging

Zondag 1 januari – H. Moeder Gods

07.00 u: priorale lezingendienst en lauden
10.30 u: priorale eucharistie
12.00 u: middaggebed
17.30 u: priorale vespers

Beeldig Tongerlo