Januari 2018

1/1 – H. Moeder Gods (hoogfeest)

1ste lezing:  Numeri 6,22-27
Zij zullen mijn naam over de Israëlieten uitspreken, en Ik zal hen zegenen.
2de lezing: Galaten 4,4-7
God zond zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw.
Evangelie: Lucas 2,16-21
Zij vonden Maria, Jozef en het Kind …En na acht dagen ontving Hij de naam Jezus.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

8/1 – Doopsel van de Heer (feest) (B)

1ste lezing:  Jesaja 42,1-4.6-7
Dit is mijn dienaar in wie Ik welbehagen schep.
OF: Handelingen 10,34-38
De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest.
Evangelie: Marcus 1,7-11
Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

14/1 – 2de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  1 Samuël 3,3b-10.19
Spreek, Heer, uw dienaar luistert
2de lezing: 1 Korintiërs 6,13c-15a; 17-20
Uw lichamen zijn ledematen van Christus
Evangelie: Johannes 1,35-42
Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven bij Hem.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

21/1 – 3de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Jona 3,1-5.10
De Ninivieten bekeerden zich van hun slecht gedrag
2de lezing: 1 Korintiërs 7,29-31
De wereld die wij zien gaat voorbij
Evangelie: Mc 1,14-20
Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren

25/1 – Bekering van de H. Apostel Paulus (feest)

1ste lezing:  Handelingen 22,3-16
Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de naam Jezus.
Of:
Handelingen 9,1-11
Heer, wat wilt ge dat ikDoe?
Evangelie: Marcus 16,15-18
Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie.
– Gregoriaans introitus en kyriale
– Eucharistie om  11.30 u

28/1 – 4de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Deuteronomium 18,15-20
Ik zal een profeet doen opstaan.
2de lezing: 1 Korintiërs 7,32-35
Onverdeelde toewijding aan de Heer.
Evangelie: Marcus 1,21-28
Hij onderwees hen met gezag.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: supprior Gabriël Goossens