Februari 2018

2/2 – Opdracht van de Heer (hoogfeest)

1ste lezing:  Maleachi 3,1-4
De Heer die gij verwacht, treedt zijn heiligdom binnen.
2de lezing: Hebreeën 2,14-18
Hij moest in alles aan zijn broeders gelijk worden.
Evangelie: Lucas 2,22-40 of 22-32
Mijn ogen hebben uw Heil aanschouwd.
– Gregoriaans kyriale
– Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
– Kaarsjesprocessie
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

4/2 – 5de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Job 7,1-4.3-7
Nachtenlang lig ik te tobben
2de lezing: 1 Korintiërs 9,16-19.22-23
Wee mij als ik het Evangelie niet verkondig!
Evangelie: Marcus 1,29-39
Velen die aan allerhande ziekten leden, genas Hij.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

10/2 – Z. Hugo van Fosse (feest)

1ste lezing:  (verschillende mogelijkheden)
Evangelie: (verschillende mogelijkheden)
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

11/2 – 6de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Leviticus 13,1-2.45-46
Wie huidziekte heeft moet apart wonen en buiten het kamp blijven.
2de lezing: 1 Korintiërs 10,31-11,1
Weest mijn navolgers zoals ik dat ben van Christus.
Evangelie: Marcus 1,40-45
De melaatsheid verdween en hij was gereinigd.
– Nederlands kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Johan De Brabander
– Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u.

14/2 – Aswoensdag

1ste lezing:  Joël 2,12-18
Scheurt uw hart, niet uw kleren.
2de lezing: 2 Korintiërs 5,20-6,2
Laat u met God verzoenen, want nu is het de gunstige tijd.
Evangelie: Matteus 6,1-6.16-18
Uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
– Eucharistie om 11.30 u met oplegging van het assekruisje
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

18/2 – 1ste zondag van de veertigdagentijd (B)

1ste lezing:  Genesis 2,7-9:3,1-7
Schepping van het eerste mensenpaar en zondeval.
2de lezing: Romeinen 5,12-19
Waar de dood begon te heersen, kwam de gave der gerechtigheid tot overvloed.
Evangelie: Matteüs 4,1-11
Jezus vast gedurende 40 dagen en wordt bekoord.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

22/2 – Cathedra van Petrus (feest)

1ste lezing:  1 Petrus5,1-4
Oudste en getuige van het lijden van Christus.
Evangelie: Matteus 16,13-19
Gij zijt Petrus en Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u

25/2 – 2de zondag van de veertigdagentijd (B)

1ste lezing:  Genesis 12,1-4a
De roeping van Abraham, de vader van het volk van God.
2de lezing: 2 Timóteüs 1,8b-10
God roept ons en geeft ons licht.
Evangelie: Matteüs 17,1-9
Zijn gelaat begon te stralen als de zon.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel