WL08%20Christushoofd%20uit%20laatste%20avondmaal.jpg (15676 bytes) transparent%20tekst%20davinci.gif (2660 bytes) WL08%20Christushoofd%20uit%20laatste%20avondmaal.jpg (15676 bytes)
     
Da Vinci-museum
Norbertijnenabdij Tongerlo

Abdijstraat 40
B - 2260 Tongerlo (Antw.)

Conservator: fr. Ivo Cleiren
E-mail:
Telefoon: +32-(0)14-53 99 17
Fax: +32-(0)14-53 99 08
Rekeningnr. 417-6014331-13

Wl25%20Tuin.jpg (16716 bytes)

Voor een volledige afbeelding van het Laatste Avondmaal klik hier:

 

Het Da Vinci-museum vormt samen met het Sint-Dimpna- en Gasthuismuseum (Geel) en het 
Jakob Smitsmuseum
(Mol) het SAMENWERKINGSVERBAND MUSEA ZUIDERKEMPEN.

Klik hier voor meer info.

Français Englih

Sedert 1545 is de Abdij van Tongerlo abdij in het bezit van een kostbaar doek: de meest getrouwe en mooiste replica van het Laatste Avondmaal, dat Leonardo da Vinci schilderde in de eetzaal van het klooster Santa Maria delle Grazie te Milaan. Omdat het originele fresco in de loop der tijden zó geleden heeft, dat er van de oorspronkelijke schoonheid niet veel meer overblijft, is ons 'Laatste Avondmaal' des te waardevoller geworden Wil U van de schoonheid van Leonardo's Laatste Avondmaal ten volle genieten, dan is een bezoek aan ons museum een aanrader. Vooral nu wij beschikken over een klank- en luisterspel als uitleg bij dit unieke meesterwerk.

Het museum is open van 14 u. tot 17 u::

 • dagelijks van 1 mei tot 30 september
 • dagelijks in de paasvakantie (behalve op Goede Vrijdag en Pasen)
 • elke zondag van maart, april en oktober

Toegangsprijzen: 

 • € 3 per persoon
 • € 2,- voor studenten, 60-plussers, groepen van minstens 15 personen

Depuis 1545 notre abbaye possède une toile précieuse: la plus fidèle et la plus belle réplique de la Cène, peinte par Léonard de Vinci dans le réfectoire du monastère Santa Maria delle Grazie à Milan. L'oeuvre originelle, ayant tant souffert pendant les siècles , que malheureusement, beaucoup de la beauté originelle a été perdu, notre "Cène" est devenue encore plus précieuse. Si vous désirez admirer la Cène de Léonard de Vinci dans toute sa splendeur, nous vous conseillons de rendre une visite à notre musée.

Le musée est ouvert de 14.00 h. à 17.00 h

 • chaque jour, du 1er Mai jusqu'au 30 Septembre
 • chaque jour pendant les vacances de Pâques (sauf le Vendredi Saint et Pâques)
 • chaque Dimanche pendant les mois de Mai, Avril et Octobre

Prix d'entrée: 

 • € 3 par personne
 • € 2 pour étudiants, pensionnés, groupes de 15 personnes au moins.

Since 1545 our abbey is in the possession of a remarkable work of art: the most faithful and the most beautiful replica of the 'Last Supper' painted by Leonardo da Vinci in the refectory of the monastery Santa Maria delle Grazie at Milan. Our 'Last Supper' has become even more precious because the original work has suffered so much throughout its history, that unfortunately, most of the original beauty has been lost. If you want to admire the 'Last Supper' of da Vinci in its original beauty, we advise you to pay a visit to our museum.

The museum is open from 14.00 hrs until 17 .00 hrs:

 • every day, from the 1st of May until the 30th of September
 • every during the Easter-holidays (except on Good Friday and Easter-day)
 • every sunday in the months of May, April and October)

Entrance fee: 

 • € 3 a person
 • € 2 for students, old-age pensioners, groups of at least 15 persons. 
 

Voor details van het Laatste Avondmaal klik hier: