Zaterdag 12 augustus 2017

Een groep van een dertigtal Chinese priesters, religieuzen en leken waren vandaag te gast in de abdij. Zij studeren her en der in Europa en volgen een zomercursus aan de Ferdinand Verbiest Stichting in Leuven. Pater Kees functioneerde  als gastheer voor deze groep. Zij kregen een rondleiding in de voormiddag, concelebreerden in de eucharistie op het middaguur en hielden een uitwisseling met vraaggesprek in de namiddag.