Zondag 16 juli 2017

Van maandag 10 juli tot en met zaterdag 15 juli hielden de opleidingsverantwoordelijken van de orde in de abdij van Mondaye (Normandië) hun zesjaarlijkse internationale bijeenkomst. Het is de vierde samenkomst na Windberg in 1999, Tongerlo in 2005 en Strahov in 2011. De bijeenkomst werd voorbereid door de ordescommissie voor opleiding waarvan prior Kis De Brabander de voorzitter was.

De samenkomst werd geopend op maandagavond met de vespers, receptie, avondmaal en een openingsconferentie door abt-generaal Thomas Handgrätinger. Vanaf dinsdag gingen de werkzaamheden echt van start. Elke voor- en namiddag luisterden de deelnemers naar een conferentie van deskundigen. De onderwerpen waren veelzijdig: van een sociologisch en psychologisch profiel van de huidige jongerengeneratie, over aandachtspunten bij selectie en evaluatie van kandidaten, tot verhelderende inzichten in afwijkend seksueel gedrag. De week werd afgesloten met een spirituele bijdrage vanuit het voorbeeld van belangrijke figuren uit onze ordestraditie.

Over de inhoudelijke bijdragen werd nagepraat in gespreksgroepen. En dagelijks gaven twee medebroeders een korte getuigenis over de manier waarop in hun canonie de opleiding wordt georganiseerd. Het uitwisselen en delen van ervaringen was trouwens een belangrijk aspect van deze samenkomst. Op donderdag werden de werkzaamheden even onderbroken voor een bedevaart naar de H. Theresia. Die avond hielden we ook Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk.

Deze vierde magisterbijeenkomst mag bijzonder geslaagd genoemd worden. Dat is vooral te danken aan de bijzonder goede verstandhouding tussen de 28 deelnemers, de open en openhartige atmosfeer, de humor en de vele informele uitwisselingen. En niet in het minst door de hartelijke gastvrijheid van de gemeenschap van Mondaye en het vele onzichtbare werk van hun novicen en junioren.

Opening met de vespers
Receptie
Refter
Refter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferentiezaal
Conferentiezaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eucharistie in Lisieux
Schrijn van de ouders van de H. Theresia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basiliek
Basiliek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middaggebed
Op weg naar de Karmel
Gebed bij de H. Theresia
Schrijn van de H. Theresia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderlijk huis van de H. Theresia
Ouderlijk huis van de H. Theresia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderlijk huis van de H. Theresia
Enkele Indische medebroeders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferentiezaal
Conferentiezaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De baas geeft instructies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluitende receptie en maaltijd
Buffet