Zondag 2 juli 2017

Met een korte plechtigheid werd het nieuwe geschilderd portret van abt Jeroen onthuld en opgehangen in de portrettengalerij. Het is van de hand van de jonge Nederlandse schilder Rick Duijs die zich toelegt op het klassiek realisme. Het is werk is van dusdanige kwaliteit dat deze onthulling de aanleiding vormde om de schilder op te nemen in het gilde van kunstschilders. Daarvoor waren ook enkele collega’s uit Nederland aanwezig.