Vrijdag 26 mei 2017

Naar jaarlijkse traditie vieren wij daags na Hemelvaart het verbondsfeest met de zusters jozefienen uit sint-Niklaas. Dit  gebedsverbond ontstond in de periode van de Twee Wereldoorlog toen de zusters belangrijke steun gaven aan de abdij. Toen de oorlog voorbij was werd de materiële steun vervangen door een wederzijdse geestelijke steun door het gebed.

Dit jaar was de abdijgemeenschap te gast in Sint-Niklaas. Een flinke delegatie vertrok om 9.00 u met een busje richting Waasland, terwijl de prior achterbleef voor de thuis wacht. Na aankomst vierde men samen de eucharistie in de kapel van het wzc ’t Hof. Aansluitend werd duchtig bijgepraat bij een aangename receptie en een feestelijke middagmaal. De feestdag werd afgesloten met een bezoek aan het recent vernieuwde rustoord Tereken in Sint-Niklaas.