Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo

Sinds 1130 een Godgewijde gemeenschap van reguliere kanunniken van Prémontré

Op verzoek van heer Giselbert, een vermogend landheer, kwamen omstreeks 1130 enkele norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo vestigen.

Deze jonge kloosterstichting ontstond in het kader van de kerkelijke vernieuwingsbeweging rond Norbert van Gennep, die in Prémontré (F) rond 1121 met een gemeenschap van reguliere kanunniken was begonnen.

Om haar werkzaam bestaan te verzekeren werden woeste gronden in cultuur gebracht. Voorspoed en rampspoed wisselden elkaar af. Er kwamen tijden van groei en expansie op ‘alle’ terreinen van de toenmalige samenleving. Opvallende krachtlijnen waren de diensten van pastoraal in veertig kerken en de diensten van gebed met een vaste kern van koorheren. Naast een actieve armenzorg ontplooide zich een uitgebreid mecenaat op vele fronten van kunst, cultuur en wetenschap.

Op 6 december 1796 moest de gemeenschap van Tongerlo noodgedwongen in ballingschap gaan. Ten gevolge van de Franse Revolutie werd de abdij opgeheven en haar bezit verkocht. Deze uittocht dwong Tongerlo klein te leren leven in jaren van beproeving.

Erg gehavend, met slechts zes overlevenden van de honderdzesentwintig, kon Tongerlo in 1837-1840 het gemeenschappelijk leven hernemen in het kasteel van Broechem. Moedig zocht men met oude waarden naar nieuwe wegen.

Op 1 juli 1840 kwam een kleine groep terug naar Tongerlo. Er volgden jaren van snelle groei en vitaliteit. Later deze eeuw ontvouwde zich een intense missionaire activiteit, eerst in Groot-Britannië (1872), vervolgens in Congo (1892) en ook in Chili (1965). In eigen land werd de vitaliteit van de abdijgemeenschap gemarkeerd door Oostpriesterhulp, het Sportapostolaat, het Liturgisch Apostolaat en de aanwezigheid in vele parochies.

Veranderende kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden, die zichtbaar en voelbaar werden sinds Vaticanum II, leren ons nieuw te leven met de vreugde van het Evangelie, in trouw aan het vieren van de liturgie en in vele vormen van gastvrijheid, verkondiging, onthaal en beschikbaarheid.

In 't kort:

Op zondag 19 augustus, van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk: met lezing uit de H. Schrift, gezangen, voorbede en plechtige zegen.

Bij gelegenheid van de 888ste verjaardag van het ononderbroken bestaan van de religieuze gemeenschap van de norbertijnen van de abdij van Tongerlo werd er een ‘festoen’ van 888 zonnebloemen en andere bloemen ingezaaid in een brede border aan de voorzijde van de abdij. Vanaf de Meulemanslaan en het Geneinde tekent de bloemenstrook zich reeds duidelijk zichtbaar af langsheen de andere veldgewassen en de 17de eeuwse bedrijfsgebouwen. Met de zomer in volle opgang komen de eerste zonnebloemen in bloei zodat de komende maanden de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongero midden een boeket van zomerbloeiers zal staan waarin onze bezoekers en gasten volop kunnen delen.

U komt toch vast ook eens kijken? Hartelijk welkom!

Op zondag 9 september 2018 neem onze abdij deel aan de Open Monumentendag met het volgende programma:

  • De neogotische abdijkerk (1852 – 1858). Om 14, 15 en 16 uur is er een toelichting en een bespeling van het monumentale Klaisorgel (1933) gedurende een 30 tal minuten.
  • De Engelse landschapstuin met een grote diversiteit aan fauna en flora.
  • Het kerkhof van de Norbertijnen van Tongerlo en de Norbertinessen van Veerle
  • De voltooide restauratiewerken van de 15de eeuwse westelijke omwalling
  • “Den Herman”: op de noordwestelijke hoek van de omwalling is een vierkante 17de-eeuwse hoektoren met drie niveaus, in traditionele bak- en zandsteenstijl onder een leien zadeldak.
  • Het da Vinci-museum (1967) in de prelaatstuin bewaart één van ‘s werelds beste replica’s van het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci en is sinds 1545 in de abdij. Er is ook een gelegenheidstentoonstelling van het werk van de norbertijn van Tongerlo en kunstschilder Kallist Fimmers (1906 – 1969).
  • de Tiendschuur (1618) is een typische Kempense schuur op het binnenplein, met o.a. een videopresentatie.
  • Abdijboekhandel ‘De Oude Linden’ in het voormalig 17de eeuwse koetshuis, met een rijk aanbod aan boeken, zowel algemeen als religieus, wenskaarten, religiosa en abdijproducten.
  • Avondgebed (vespers) in de abdijkerk om 17.30 uur

Toegang is gratis.
Meer info: cultuur@westerlo.be – 014 53 92 00

Kalligrafie in de Abdij van Tongerlo – zomer 2019

 

In 2019 herdenken we de 120ste verjaardag van het overlijden van de Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle. Bij die gelegenheid toont de Abdij van Tongerlo (Tiendschuur) in de zomer een uitzonderlijk kalligrafisch kunstwerk, gemaakt door Gin Van Nerom. Het wordt een tegelvloer met meer dan 500 woorden en fragmenten uit het werk van de dichter.

Iedereen die van poëzie houdt kan meewerken aan het project, door nu al een woord of een kort fragment (niet meer dan 15 woorden) te kiezen en dat door te mailen naar de kalligrafe: ginvn@telenet.be.

Het gehele werk van Gezelle kunt u lezen via internet:

http://www.dbnl.org/tekst/geze002kbus01_01

Oproep aan fotografen

In zomerse kleuren pracht of in winterse tooi …. onze abdij is steeds weer opnieuw een geliefkoosde plek voor fotografen. Onze gebouwen, de groene omgeving, de pittoreske hoekjes en gezichten … lenen zich bijzonder tot het maken van artistieke foto’s. We nodigen alle fotografen uit om ons hun artistieke prestaties met ons te delen en ze ons toe te sturen via abdij@tongerlo.org

Hartelijk dank bij voorbaat!

Norbertijns leven in Tongerlo

Beeldig Tongerlo