Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo

Sinds 1130 een Godgewijde gemeenschap van reguliere kanunniken van Prémontré

Op verzoek van heer Giselbert, een vermogend landheer, kwamen omstreeks 1130 enkele norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo vestigen.

Deze jonge kloosterstichting ontstond in het kader van de kerkelijke vernieuwingsbeweging rond Norbert van Gennep, die in Prémontré (F) rond 1121 met een gemeenschap van reguliere kanunniken was begonnen.

Om haar werkzaam bestaan te verzekeren werden woeste gronden in cultuur gebracht. Voorspoed en rampspoed wisselden elkaar af. Er kwamen tijden van groei en expansie op ‘alle’ terreinen van de toenmalige samenleving. Opvallende krachtlijnen waren de diensten van pastoraal in veertig kerken en de diensten van gebed met een vaste kern van koorheren. Naast een actieve armenzorg ontplooide zich een uitgebreid mecenaat op vele fronten van kunst, cultuur en wetenschap.

Op 6 december 1796 moest de gemeenschap van Tongerlo noodgedwongen in ballingschap gaan. Ten gevolge van de Franse Revolutie werd de abdij opgeheven en haar bezit verkocht. Deze uittocht dwong Tongerlo klein te leren leven in jaren van beproeving.

Erg gehavend, met slechts zes overlevenden van de honderdzesentwintig, kon Tongerlo in 1837-1840 het gemeenschappelijk leven hernemen in het kasteel van Broechem. Moedig zocht men met oude waarden naar nieuwe wegen.

Op 1 juli 1840 kwam een kleine groep terug naar Tongerlo. Er volgden jaren van snelle groei en vitaliteit. Later deze eeuw ontvouwde zich een intense missionaire activiteit, eerst in Groot-Britannië (1872), vervolgens in Congo (1892) en ook in Chili (1965). In eigen land werd de vitaliteit van de abdijgemeenschap gemarkeerd door Oostpriesterhulp, het Sportapostolaat, het Liturgisch Apostolaat en de aanwezigheid in vele parochies.

Veranderende kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden, die zichtbaar en voelbaar werden sinds Vaticanum II, leren ons nieuw te leven met de vreugde van het Evangelie, in trouw aan het vieren van de liturgie en in vele vormen van gastvrijheid, verkondiging, onthaal en beschikbaarheid.

In 't kort:

Sinds de première van de filmdocumentaire ‘The Search for the Last Supper” op zaterdag 9 december en de gepaard gaande persmededelingen kon de abdij rekenen op heel wat belangstelling voor Leonardo da Vinci’s Laatste Avondmaal dat sinds 1545 in de abdij bewaard wordt.

Lees hier het hele verhaal.

Omwille van de distributierechten kunnen we enkel een trailer laten zien:

Zondag 24 december – Kerstavond

17.30 u: abbatiale vespers – aankondiging van de geboorte van de Heer
20.00 u: gebedswake met lezingendienst
23.00 u: abbatiale nachtmis

Maandag 25 december – Kerstmis

07.00 u: abbatiale lauden
10.30 u: abbatiale eucharistie
12.15 u:  middaggebed
17.30 u: abbatiale vespers

Maandag 26 december – H. Stefanus

07.00 u: lezingendienst en lauden
10.30 u: eucharistie
12.00 u: middaggebed
17.30 u: vespers

Zondag 31 december – H. Moeder Gods

17.30 u: priorale vespers
19.00 u: dankzegging

Maandag 1 januari – H. Moeder Gods

07.00 u: priorale lezingendienst en lauden
10.30 u: priorale eucharistie
12.00 u: middaggebed
17.30 u: priorale vespers

Op zondag 7 januari, van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk: met lezing uit de H. Schrift, gezangen, voorbede en plechtige zegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUDO EN RITA VERCAMMEN, HET SPAAS TEAM

EN DE BOEKHANDEL VAN DE ABDIJ VAN TONGERLO NODIGEN U

EN UW PAROCHIE VAN HARTE UIT OP ONZE OPENDEURDAGEN

OP DINSDAG 20 EN WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018.

WIJ VERWELKOMEN U MET KOFFIE EN TAART.

U kan er onze collectie religieuze kaarsen en toebehoren 2018 bezichtigen.

Op alle bestellingen die wij tijdens deze opendeurdagen noteren geniet u een korting van 5%.

U kan tevens uw oude paaskaarsen en altaarkaarsen inleveren tegen een extra korting van € 1,00 per kilo ingeleverde kaarsen op de bestelling die wij tijdens deze opendeurdagen noteren of op uw eerstvolgende bestelling.

U kan een bezoek aan onze opendeurdagen combineren met een bezoek aan de zeer mooie abdijboekhandel De Oude Linden.

 Om praktische redenen vragen wij u om in te schrijven voor deze opendeurdagen en dit ten laatste op vrijdag 9 februari 2018. Gelieve te bevestigen met hoeveel personen en op welke van de twee data u zult deelnemen aan: 

Ludo en Rita Vercammen, regionaal verdeler van religieuze kaarsen
Provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant
antwerp@spaas.be
tel. 014/51.90.33 – gsm nr. 0479/99.04.64

 

In het da Vincimuseum is in 2017-2018 een bijzondere tentoonstelling te bezichtigen rond kant. Er zijn uitzonderlijke stukken kantwerk te bekijken afkomstig uit het patrimonium van onze abdij en daterend van ca. 1650 tot heden. Deze voorbeelden van kloskant en naaldkant werden vervaardigd in ateliers van Alençon, Binche, Brugge, Lier, Mechelen en Turnhout en zijn bestemd voor liturgisch, burgerlijk of decoratief gebruik.

Toegangsprijs: 3 €

Openingsuren:

Van 27/8 tot 30/9 2017: alle dagen  14 – 17 u.
Zondagen van oktober 2017: 14 – 17 u.
Van 2 tot 15 april 2018: alle dagen 14 – 17 u.
Zondagen van april 2018 (behalve Pasen): 14 – 17 u.
Van 1 mei tot 17 juni 2018: alle dagen 14 – 17 u.

 

 

Oproep aan fotografen

Met de natuur in volle zomerpracht is onze abdij een geliefkoosde plek voor fotografen. Onze gebouwen, de groene omgeving, de pittoreske hoekjes en gezichten … lenen zich bijzonder tot het maken van artistieke foto’s. We nodigen alle fotografen uit om ons hun artistieke prestaties toe te sturen via abdij@tongerlo.org

Hartelijk dank bij voorbaat!

Norbertijns leven in Tongerlo

Beeldig Tongerlo